Midoriya Izuku (Deku) - Boku no Hero Academia Banpresto Figure Colosseum Zoukei Academy

Midoriya Izuku (Deku) - Boku no Hero Academia Banpresto Figure Colosseum Zoukei Academy Churete
Midoriya Izuku (Deku) - Boku no Hero Academia Banpresto Figure Colosseum Zoukei Academy Churete
Midoriya Izuku (Deku) - Boku no Hero Academia Banpresto Figure Colosseum Zoukei Academy Churete
Midoriya Izuku (Deku) - Boku no Hero Academia Banpresto Figure Colosseum Zoukei Academy Churete
Midoriya Izuku (Deku) - Boku no Hero Academia Banpresto Figure Colosseum Zoukei Academy Churete
Midoriya Izuku (Deku) - Boku no Hero Academia Banpresto Figure Colosseum Zoukei Academy Churete
Midoriya Izuku (Deku) - Boku no Hero Academia Banpresto Figure Colosseum Zoukei Academy Churete
Midoriya Izuku (Deku) - Boku no Hero Academia Banpresto Figure Colosseum Zoukei Academy Churete
Midoriya Izuku (Deku) - Boku no Hero Academia Banpresto Figure Colosseum Zoukei Academy Churete
Midoriya Izuku (Deku) - Boku no Hero Academia Banpresto Figure Colosseum Zoukei Academy Churete
Midoriya Izuku (Deku) - Boku no Hero Academia Banpresto Figure Colosseum Zoukei Academy Churete
Midoriya Izuku (Deku) - Boku no Hero Academia Banpresto Figure Colosseum Zoukei Academy Churete
Midoriya Izuku (Deku) - Boku no Hero Academia Banpresto Figure Colosseum Zoukei Academy Churete
Midoriya Izuku (Deku) - Boku no Hero Academia Banpresto Figure Colosseum Zoukei Academy Churete
Midoriya Izuku (Deku) - Boku no Hero Academia Banpresto Figure Colosseum Zoukei Academy Churete
Midoriya Izuku (Deku) - Boku no Hero Academia Banpresto Figure Colosseum Zoukei Academy Churete

Misma colección:

Midoriya Izuku (Deku) - Boku no Hero Academia Banpresto Figure Colosseum Zoukei Academy Churete
Dabi - Boku no Hero Academia Banpresto Figure Colosseum Zoukei Academy Churete