Uchiha Sasuke - Vibration Stars - Naruto Shippuden

Uchiha Sasuke - Vibration Stars - Naruto Shippuden Churete
Uchiha Sasuke - Vibration Stars - Naruto Shippuden Churete
Uchiha Sasuke - Vibration Stars - Naruto Shippuden Churete
Uchiha Sasuke - Vibration Stars - Naruto Shippuden Churete
Fabricante
Línea
Colección
Altura
15,00 cm.
Origen
Personaje
Lanzamiento
Junio 2019

Misma colección:

Uchiha Sasuke - Vibration Stars - Naruto Shippuden Churete
Uzumaki Naruto - Vibration Stars - Naruto Shippuden Churete